Seguiment i aprenentatge personalitzat a través de les analítiques amb Moodle

JUSTIFICACIÓ

Actualment, moltes experiències d’ensenyament-aprenentatge es duen a terme utilitzant recursos tecnològics de manera constant i, a voltes, intensiva. Quan els estudiants interaccionen en aquests entorn virtuals l’activitat que duen a terme queda registrada i permet obtenir estadístiques més o menys elaborades sobre el rendiment de l’alumnat. Els entorns virtuals, com ara Moodle, incorporen complements simples d’analítiques d’aprenentatge en format informe per a presentar informació molt útil de tota l’activitat que els estudiants desenvolupen dins el Campusvirtual i fer, així, el seguiment del seu aprenentatge o, ajudar-lo de manera preventiva, a assolir els objectius d’aprenentatge si els indicadors mostren una desviació en relació als companys/es. A més, el Campusvirtual incorpora eines com el PLD (Personalized Learning Designer) que permet configurar i definir un recorregut per les activitats i els recursos del Campusvirtual UB (CV) de tal manera que l’estudiant tingui una experiència d’aprenentatge més adaptada a les seves necessitats i habilitats. Aquest mateix PLD permet, també, a partir de regles simples, altres usos acadèmics interessants com són l’automatització de processos, la personalització de missatges o el lliurament temporalitzat d’avisos i alertes, entre moltes altres utilitats que hom pot anar descobrint amb la pràctica.

TEMARI

 • Que són els entorns d’aprenentatge personalitzats
 • El dissenyador d’aprenentatge personalitzat (PLD) de Moodle
 • Principals escenaris:
  • Disseny de trajectòries d’aprenentatge
  • Seguiment dels estudiants
   • Estudiants en risc: avisos i alertes
   • Estudiants d’alt rendiment: motivació i superació
  • Personalització dels missatges
   • Correu de benvinguda i d’acomiadament del curs
 • Creant regles amb el PLD
  • Esdeveniments
  • Condicions
  • Accions
 • La utilitat de l’historial del PLD
 • Ús del PLD en l’avaluació continuada