Estratègies de l’ús dels qüestionaris en l’avaluació formativa i acreditativa

JUSTIFICACIÓ

Puc fer un qüestionari de preguntes V/F amb penalització amb Moodle? Vull fer un banc de preguntes gran, puc fer-ho en Word i importar-ho al Campusvirtual?? Moodle m’ha avisat que hi ha una pregunta equivocada, puc requalificar tot l’examen??? Aquests i molts dubtes més que puguin sorgir, és la raó de la proposta d’aquest taller enfocat a donar resposta als professors que es decideixin, en aquest final de curs, per l’eina qüestionaris en l’avaluació acreditativa en línia.

OBJECTIUS

  • Conèixer a fons les possibilitats que ens dona la configuració de l’activitat qüestionaris.
  • Avaluar les diferents estratègies per a configurar un qüestionari de tipus acreditatiu.
  • Aprendre com es poden fer volums importants de preguntes amb Word/Excel i, posteriorment, importar-les al nostre banc de preguntes.
  • Saber interpretar els estadístics que ens aporten els mateixos qüestionaris i, si fos el cas, requalificar tot el qüestionari.
  • Debatre i establir bones pràctiques docents amb els qüestionaris d’avaluació en línia

TEMARI

MÒDUL 1.  Opcions avançades dels qüestionaris amb finalitat acreditatives.

MÒDUL 2.  Estratègies per evitar/mitigar possibles males praxis d’alguns estudiants.

MÒDUL 3.  Elaboració i importació de grans volums de preguntes mitjançant Word.

MÒDUL 4.  Estadístiques dels qüestionaris, la seva interpretació i requalificació.